Felvételi

Felvételi tájékoztató

Az Óbudai Waldorf Iskola 13 évfolyamos egységes iskola. Iskolánk a Waldorf pedagógia alapelvei és szemlélete szerint működik.

Iskolánk alapítványi iskola, fenntartónk az Óbudai Waldorf Alapítvány.

Iskolánk „a fej, a szív és a kéz” iskolája. Nagy hangsúlyt fektetünk a diákok művészeti, szociális és akarati nevelésére. A Waldorf pedagógia követelményrendszere a különböző osztályfokokon a gyermekek életkori sajátosságaira és igényeire épül.

Iskolánk a magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján működik.

A gimnázium 5 évfolyamos (tagozati kód: 0001). A 2017-2018-as és a 2018-2019-es tanévben 2-2 kilencedik osztályt indítottunk.
A gimnáziumban a diákok 2 idegen nyelvet tanulnak: angolt, és németet vagy spanyolt. A középszintű érettségire a kötelező tárgyak mellett biológiából, angolból és informatikából készítünk fel, emellett az igények és a lehetőségek szerint fizikából, vizuális kultúra tárgyból, kémiából, németből, énekből, testnevelésből, spanyolból. Emelt szintű érettségire készítünk fel a kötelező tárgyakon kívül biológiából, angolból és informatikából, emellett az igények és a lehetőségek szerint fizikából, kémiából, németből.

Iskolánk a Waldorf-pedagógia mellett nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra és az érettségi felkészítésre. Ezt szolgálja fakultációs rendszerünk a 11. osztálytól, valamint a 13. év tanmenete. A 2016. érettségi eredményeink alapján iskolánk 6. az alapítványi iskolák rangsorában.

Az elmúlt években több Comenius és Erasmus külföldi csereprogramon vettünk részt diákjainkkal, melyek során diákjaink eljutottak Dániába, Finnországba, Németországba, Angliába, Franciaországba, Törökországba.

A diákok egy része saját 8. osztályt végzett diákjaink közül kerül ki, de szívesen fogadunk diákokat más Waldorf-iskolákból és nem Waldorf-iskolákból is.

A felvételi jelentkezés a központi felvételi rendszeren keresztül történik. A jelentkezett diákokat szóbeli meghallgatásra hívjuk be szüleikkel együtt. A felvételnél fontos szempont, hogy a család elfogadja a Waldorf-pedagógiát. Emellett ugyancsak fontosnak tartjuk a diák megfelelő motiváltságát és az együttműködési szándékot.
A beiratkozott diákok szülei nyilatkoznak arról, hogy milyen mértékben támogatják az iskola működését (alapítványi hozzájárulás).

November folyamán a diákok számára nyílt napot, a szülőknek nyílt estét szervezünk, melynek pontos időpontjáról a honlapunkon keresztül tájékozódhatnak.