Lengyelfi Eszter

1991-ben születtem Budapesten, az általános iskola harmadik osztályától Waldorfos voltam, Pesthidegkúton. Ettől kezdve nem értettem azokat, akik szorongva, rossz érzésekkel gondolnak az iskolára. Az érettségi után az ELTE anglisztika szakán tanultam. Az angol főszak mellett a magyar minort is elvégeztem, így – tanári mesterszakon továbbtanulva – angol és magyar szakos középiskolai tanárként diplomáztam 2017-ben. 2015 szeptembere óta a solymári Waldorf Pedagógiai Intézet levelező tagozatos hallgatója vagyok. Számomra előbb volt egyértelmű az, hogy kapcsolatban szeretnék maradni a Waldorffal az érettségi után is, mint hogy tanítani szeretnék. Amellett, hogy nekem személyesen is jobban esik Waldorfos közegben mozogni, mint bármilyen másfélében, egyre jobban érdekelt az iskolarendszer szellemi háttere. Ezzel a szellemi háttérrel való ismerkedés közben arra kellett rájönnöm, hogy annak sok eleme mindig is a világnézetem alapvető része volt. Mindemellett persze rengeteg újat is tanulok, 2017 szeptemberétől végre gyakorlati tapasztalatokkal is megtámogatva ezeket az ismereteket.
Nagyon örülök és nagyon büszke vagyok, hogy az Óbudai Waldorf Iskolában kezdhetem a pályámat. Napközis tanárként a negyedik osztályosokkal foglalkozom délutánonként, magyart pedig kilencedik osztályban tanítok. Ezek nagyon különböző kihívások elé állítanak, remélem, mindből épülni tudok majd. Nagy lelkesedéssel várom az elkövetkező éveket.