Thassy Csaba

1973-ban születtem Budapesten. Érettségi vizsgáimat a Madách Imre Gimnáziumban tettem le 1992-ben, s ennek az évnek az őszén meg is kaptam az első benyomást a Waldorf pedagógiával, iskolával kapcsolatban. A bécsi Wien-West Waldorf Iskola költözési, felújítási munkálataiban két héten keresztül segédkeztem barátaimmal, s egy ottani, magyar származású osztálytanító sokat mesélt nekünk a világukról. Amikor később megtudtam, hogy négy éves Waldorf-tanárképzés indul Solymáron, könnyen jött a döntés, hogy jelentkezzek. A harmadik évem egészét a solymári képzés anyaintézetében, Wittenben töltöttem, a kézműves szak alkotói bősége lenyűgöző volt számomra. 1999-ben végeztem, de ebben a tanévben – a majd féléves hospitálási időben – már elkezdhettem kialakítani a fafaragó műhelyt itt, Óbudán, s el is indulhatott a kézműveskedés.